home

project

links

foto's

contact

nieuws    
email

 

logo


In december 2015 werd duidelijk dat het geitenfokprogranmma
enthousiast wordt omarmd in Maslobago. Hier is een grote solidariteit
om de landbouw te hervormen. Deze boeren nemen contact op met boeren
van een andere baranquay welke al interesse hebben getoond voor Rakapi.

Bij het zesde levensjaar van de geit kan de boer de Rakapigeit inruilen voor een nakomeling van de oude geit.
In oktober 2016 verwachten wij 20 geiten te hebben geplaatst bij verschillende boeren.
De nieuwe kalendercampagne is bedoeld om deze uitbreiding nog meer te ondersteunen.

Wij gaan ook een kwaliteitsprogramma opstarten om er voor te zorgen dat de boeren onze verzorgingsregels blijven hanteren. Bij de vergaderingen zal de Kwaliteitsbewaking een vast agendapunt worden.

In december 2016 volgt een evaluatie.

 

 

 

 

 

 

 

Demo GeitHelma, met zout liksteen
Trycicledriver