home

   
email

 

logo

Doelstelling:

Duurzame verbetering van de levensstandaard van kleinschalige houders van grasetend vee. 

Naam van de organisatie op de Filippijnen:

FARMER: Farmers Assistance of Rural Management Education and Rehabilitation. De regionale landbouworganisatie.

Korte beschrijving van het project:  

Met dit projectvoorstel wil FARMER het inkomen van kleinschalige veehouders verbeteren in de respectievelijke deelgemeentes Maguiron te Guinobatan en San Francisco te Legazpi over een periode van 2 jaar. Via actieve beplantingsinitiatieven, organische bemesting en begeleidende vormingscursussen wil  FARMER met het project deze doelstelling realiseren. Steungroep Magsasaka wil dit project in Nederland via voorlichting, informatie en donaties gaan ondersteunen. De steungroep komt één keer per maand bij elkaar en bestaat uit 9 deelnemers: 7 vrouwen en 2 mannen in de leeftijdscategorie van 45 tot 70 jaar.    
Magsasaka heeft contact met een Nederlands lid van FARMER op de Filippijnen en blijft via hem op de hoogte van het kleinschalige project aldaar en hij begeleidt ook daar de activiteiten.


De doelstelling van het project:

Met dit project wil Farmer het inkomen verbeteren van 25 kleinschalige veehouders via het stimuleren van het planten van proteïnerijke grassoorten over een periode van 2 jaar. Aktieve beplanting, organische bemesting en begeleidende vormingscursussen zijn 3 aspecten van het project die gezamenlijk moeten leidden tot het realiseren van de doelstelling.

Omschrijving van het project:

Voor het realiseren van de doelstelling worden de volgende elementen ontwikkeld:

A.  De bouw en het gebruik van een combi-vormingscentrum in de deelgemeente San Francisco. Een combi-vormingscentrum houdt in dat het centrum gebruikt wordt voor vorming van de boeren maar liefst ook als bv. een dagverblijf voor kleuters en /of gezondheidscentrum, afhankelijk van de behoeftes van de deelgemeente zelf. De vormingsbijeenkomsten voor de boeren vinden tweemaandelijks plaats.

B.  Het planten van verschillende grassoorten met een hoog proteïnegehalte in de twee deelgemeenten door  twee pachters, wat bijgehouden wordt en gedistribueerd aan geïnteresseerde boeren. De twee pachters passen ook de organische bemesting toe.  De leerpunten worden uitgewisseld binnen de cursussen.

C.  Ter stimulering zal FARMER 10 inheemse geiten kopen en een distributie van deze geiten organiseren aan boeren, die tevens de nieuwe grassoortengaan planten. Deze geiten blijven eigendom van FARMER. De nakomelingen worden voor 50% eigendom van degenen die ze verzorgd.

D.  Een centraal geitenhok zal er gebouwd worden in de deelgemeente Maguiron, gekoppeld aan een weiland met proteïnerijk gras. 

F.   De organisatie van de vormingsbijeenkomsten zal ook een stap voor stap voorbereiding zijn in de oprichting van een regionale veeteelthouders- organisatie

 

FARMER zorgt voor een goede samenwerking met de BUCAF (Bicol University College of Agriculture and Forestry). Hier komt het merendeel van de grasplanten vandaan en technisch advies is aanwezig van de veehouderspecialist van de faculteit van de BUCAF (Professor Gerardo Ocfemia). Verder zorgt FARMER voor een regelmatige informatie omtrent de ontwikkelingen van  het project naar de steungroep Magsasaka in Nederland via nieuwsbrieven.

Start en afronding project:

Het project start op 1 april 2007  en loopt door tot en met april 2009.

Volledige naam en adres van partner of uitvoerende organisatie op de Filippijnen:

FARMER, Farmers Assistance for Rural Management Education and Rehabilitation.

Purok 1, Baranguay 59, Puro. Legaspi City.

Het project is erop gericht om met plaatselijk aanwezige middelen een verbetering van de veeteelt te bewerkstelligen, 25 Boeren zijn in de doelstelling opgenomen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit blijkt nu al. Het initiatief om gras te planten wordt al overgenomen.De zichtbaar verbeterde omstandigheden zullen leiden tot het overnemen van de nieuwe methodes door steeds meer boeren. De verwachting is dat na 2 jaar planten, organisch bemesten en bijbehorende scholing een gedragsverandering ontstaat onder de boeren die resulteert in hogere opbrengsten van de  veeteeltproducten. Deze manier van werken waarborgt dat in de toekomst een betere levensstandaard  gerealiseerd wordt en kan worden uitgebreid. Op lange termijn is er nog altijd het perspectief op de  Filippijnen dat via een good goverment-regering zulke kleinschalige projecten criteria gaan worden voor een landbouwbeleid.

 Het project draagt bij aan het volgende millenniumdoel:

"De armoede halveren en minder mensen honger"  

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.  

                         terug